วิกฤติพลังงาน

วิกฤติพลังงาน คือ แหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติที่หมดแล้วสร้างทดแทนใหม่ไม่ได้ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน เมื่อพลังงานเริ่มมีการขาดแคลนจะทำให้พลังงานมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้องเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างรุนแรงมาก และทำให้ผลตามมาอย่างการเกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นอีก

สำหรับประเทศไทยวิกฤติพลังงานที่มีผลกระทบต่อประเทศคือวิกฤติพลังงานไฟฟ้า เพราะในประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นทุกๆปี ทำให้ต้องผลิตพลังงานไฟฟ้่ามากขึ้นเพื่อสำรองเผื่อโรงผลิตไฟฟ้าเกิดมีปัญหาในการผลิต แต่ก็ยังไม่มีผลกระทบยต่อไทยอย่างจริงจัง เพราะไทยยังมีทรัพยากรเพียงพอต่อการใช้อยู่ แต่ก็อาจเกิดวิกฤติขึ้นได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่ปัญหาของประเทศไทยเกิดจากการสูญเสียเงินไปกับการสั่งซื้อเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อมาใช้ในการผลิต ทำให้เงินไหลออกไปนอกประเทศจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติพลังงานต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมควรหาแหล่งพลังงานที่จะมาทดแทนตอนขาดแคลนพลังงานหลักๆที่ใช้อยู่และควรจัดสรรทรัพยากรอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สุด
แหล่งที่มาของภาพ : https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&espv=2&biw=1600&bih=794&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikgtGV2KLSAhXLKY8KHXJiDIYQ_AUIBigB#imgrc=Yy5EeLPZnWsI5M:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินเปรียบเสมอพระเจ้า?ความเห็น (0)