เลือกตั้งสภานักเรียน (5 มกราคม 2560)

เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ซึ่งสภานักเรียนชุดเดิมกำลังจะหมดวาระการทำงานในตอนสิ้นปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2560 ก็จะมีคณะสภานักเรียนชุดใหม่เข้ามาทำงานแทน บรรยากาศการลงคะแนนในวันนี้ก็คึกคักมาก นักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันมาลงคะแนนเสียงอย่างพร้อมเพรียงและมีระเบียบ หลังจากลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น ก็ถึงเวลาการนับคะแนน บรรยากาศในห้องประชุมมีแต่เสียงเฮอย่างกึกก้อง แต่ละคนก็เชียร์ทีมที่ตนเองเลือก คะแนนก็สูสีกันมาก พาให้ลุ้นไปตามๆกัน ทั้งครูและนักเรียน แต่ไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไร เราก็ต้องยอมรับในเสียงข้างมาก เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)