ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสเกิดขึ้นที่ไทยไหม

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เพราะอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนเพื่อให้เรารู้และสามารถที่จะหาทางป้องกันได้ครับ ลักษณะของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์คือ

ภาวะที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์บ้าน คอนโด ที่ดิน ทาวเฮ้าส์ ทรัพย์สินต่างๆเพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าราคาตามความเป็นจริง จนเกิดความต้องการซื้อไม่แท้จริง เพราะซื้อมาเพื่อเก็งกำไร ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆขยายตัวเหมือนฟองสบู่ เมื่อราคาเริ่มลดลงภาวะฟองสบู่ก็จะหดตัวลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดภาวะฟองสบู่แตก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาเป็นต้น โดยสาเหตุเกิดจาก

1.ภาวะฟองสบู่เกิดจากความโลภของคนหมู่มาก ทำให้แห่ซื้ออสังหาฯเพื่อเก็งกำไร หวังผลในระยะสั้น ผู้ที่ซื้อมาเก็งกำไร ขายต่อให้ผู้ที่ต้องการซื้อเก็งกำไร ขายต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งราคาก็สูงขึ้นเรื่อง จนสูงเกินความเป็นจริงมากสรุปคือราคาสูงกว่า

2.นโยบายการเงินของธนาคาร ก็ส่งที่ทำให้เกิดสภาวะฟองสบู่จะแรงขึ้น คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำเป็น เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ สถาบันการเงินก็ปล่อยสินเชื่อได้ง่าย ในขณะที่ผู้ออมได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินในระดับต่ำมาก จึงนิยมลงทุนในสินทรัพย์อื่นแทน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น บ้านหรือที่ดินโดยหวังว่าราคาสินทรัพย์เหล่านี้จะปรับสูงขึ้นเร็วกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝาก

3.ไม่ม่มีการซื้ออสังหาฯริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยที่แท้จริง มีแต่การซื้อเพื่อหวังเก็งกำไรระยะสั้น เช่นจองคอนโด จองบ้าน แล้วไปประกาศขายใบจองทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่ซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยอย่างแท้จริง เพราะมีราคาสูงเกินไป

มีโอกาสกระทบกับประเทศไทยไหมในตอนนี้

ช่วงนี้อสังหาริมทรัพย์จะยังไม่เกิดฟองสบู่อย่างรุนแรงรุนแรงครับ เพียงแต่เกิดอุปทานที่มากเกินไป”ในบางพื้นที่และบางกลุ่มลูกค้าของอสังหาเพียงเท่านั้น สืบเนื่องจากหากมองในภาพใหญ่แล้วกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนมากที่สุดในตอนนี้คือกลุ่มคอนโดระดับต่ำกว่า 3 ล้านจากข้อมูลงานวิจัยของผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากกำลังซื้อของคนระดับวัยทำงานตอนต้นที่ตอนนี้รัดเข็มขัด ลดการใช้จ่ายให้น้อยลง เลือกที่จะเก็บออมมากขึ้นซึ่งตามไม่ทันกับราคาของอสังหาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายโครงการและแนวโน้มการเปิดตัวที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่กล่าวไปข้างต้นก็จะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชนชั้นล่าง-กลาง ค่อนข้างได้รับผลกระทบลดหลั่นกันไป ซึ่งเป็นผลเนื่องจากกำลังซื้อที่ไม่สามารถตามทันราคาสินค้าต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนกลุ่มที่โดนผลกระทบค่อนข้างน้อย จะเป็นกลุ่มไหนไม่ได้นอกจากกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

โดยสรุปฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์คือการที่มีนักเก็งกำไรมากทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริงและมีผู้ที่ซื้อเพื่ออาศัยที่แท้จริงน้อยจึงทำให้ราคาไม่เหมาะสมกว่าเป็นจริงดังนั้นควรเลือกซื้อทำเลที่ดีและราคาที่เหมาะและมีคุณภาพที่ดีและบริษัทที่มีชื่อเสียง แค่นี้ก็จะทำให้เราความเสี่ยงจากการเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ด้านการเงินความเห็น (0)