จิตเดิมแท้ 2.0

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทอมนี้สอนวิชา จิตตปัญญาศึกษา (ความเป็นมนุษย์กับการเรียนรู้) จำนวน 4 ห้อง ซึ่งปรกติจะสอนเทอมละ 2 ห้อง แต่เทอมนี้พิเศษ จึงทำให้มีโอกาสได้ทดลอง ปรับเปลี่ยนออกแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning ได้น่าดูชมยิ่งขึ้น

ผ่านมาแล้วเดือนกว่า ๆ ทำให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ของวิธีการเรียนการสอนได้ชัดขึ้น โดยผมได้จัดให้มีการสะท้อนบทเรียน (AAR ออนไลน์) หลังการเรียนบนกลุ่ม FB ทุกครั้ง
จากการศึกษาห้องเรียน (Lesson Study) ทำให้ผมพบว่าพบสามารถยกระดับจิตใจลูกศิษย์ได้มากขึ้นกว่าเทอมที่ผ่าน ๆ มา แต่ดูเหมือนว่า มันติดอะไรบางอย่าง .. แต่ผมนึกไม่ออกว่า ติดอะไร ..
และแล้ว ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)