ช็อกโกแลตแสนอร่อย (13 มกราคม 2560)

ขึ้นบทเรียนบทใหม่ ในบทนี้เป็นเรื่องของการลบ สำหรับเด็กๆแล้วในบทนี้ถือว่ามีความยากกว่าการบวก เพราะนักเรียนอาจมีการสับสน ครูต้องอาศัยเทคนิคการการอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น โดยผ่านกิจกรรมช็อกโกแลตแสนอร่อย โดยครูนำภาพช็อกโกแลต 11 ชิ้นมาติดบนกระดานแล้วถามนักเรียนว่า ถ้าให้เลือกกินช็อกโกแลต 3 ชิ้นนักเรียนจะเลือกกินชิ้นไหนก่อน เป็นการเชื่อมโยงบทเรียนให้นักเรียนหาคำตอบของจำนวน 11-3 โดยให้นักเรียนแสดงวิธีคิดในการหาจำนวนช็อกโกแลตที่เหลือให้ได้หลากหลายวิธีที่สุด และวิธีที่นักเรียนเลือกทำมากที่สุดก็คือการใช้บล็อกแสดงแทนจำนวนช็อกโกแลตที่เหลือ และมีนักเรียนหลายคนที่พยายามแยกไดอะแกรมแต่ก็ไม่สำเร็จบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)