โซ่กระดาษ (2 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรมวันนี้นักเรียนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัตินั่นก็คือกิจกรรมการทำโซ่กระดาษสายรุ้ง โดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มแข่งขันทำโซ่กระดาษกลุ่มไหนจะทำได้ยาวที่สุด กลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะ เมื่อทำเสร็จก็นำผลงานของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบความยาวกัน โดยให้นักเรียนสังเกตจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระดาษในการเปรียบความยาว ผลงานของนักเรียนที่ได้ครูก็จะนำมาตกแต่งห้องเรียนต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)