แถบกระดาษหรรษา (1 กุมภาพันธ์ 2560)

เรื่องใหม่ของบทเรียนการวัด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติ โดยกิจกรรมนี้เป็นการหาความต่างของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องมือมาช่วยเพื่อการเปรียบเทียบ และเครื่องมือที่ใช้ในวันนี้ก็คือแถบกระดาษสีต่างๆ โดยครูจะกำหนดให้นักเรียนแต่ละคู่นำแถบกระดาษที่ครูแจกให้ไปวัดสิ่งของที่กำหนดและนำมาเปรียบเทียบความยาว นักเรียนสนุกสนานกับการกิจกรรมในวันนี้มาก แต่ก็อย่างว่าเมื่อนักเรียนไม่ได้นั่งอยู่กับที่ของตนเองก็เป็นธรรมดาที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ยาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่เพราะท้ายที่สุดแล้วยังไงครูก็เอาอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)