ประชุมผู้ปกครอง(6 พฤศจิกายน 2559)

หัวขิง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้ปกครองมาประชุมกันเยอะมาก เกือบ90% จากการบอกเล่าของท่านผอ. โดยการประชุมรวมนี้จะมีผู้พูด 2 ท่าน ด้วยกันคือ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน พูดเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งพูดขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองในการสนับสนุนโรงเรียนในด้านๆต่างๆ ในภายภาคหน้า ท่านที่ 2 คือครูปรียานุช ครูวิชาการของโรงเรียนมาชี้แจงเรื่องการคิดคะแนนของโรงเรียน การขอความร่วมมือผู้ปกครองในการเอาใจใส่บุตรหลานและกำกับให้บุตรหลานทำงานที่ครูมอบหมาย หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้พวกเราแนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครองและถือเป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ปกครองทุกๆท่าน ท่านไหนเป็นพ่อค้าแม่ขาย หากเราบังเอิญไปอุดหนุนสินค้าก็ได้จะช่วยลดแลกแจกแถมให้ฮ่าๆหลังจากพูดคุยผู้ปกครองโดยรวมเสร็จก็แยกย้ายไปรับผลการเรียนและพบปะฟังคำชี้แจงกับครูประจำชั้นของบุตรหลานตามแต่ละห้อง ซึ่งเราได้รับมอบหมายให้ประจำชั้น ป.1/1 ร่วมกับครูมาลี ไวว่อง จึงมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมของแต่ละห้องด้วย ซึ่งการพูดคุยก็เป็นไปอย่างราบรื่น ได้เห็นความห่วงใยของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลาน สอบถามปัญหาที่เกิดมนชั้นเรียน ถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่ดีที่เราได้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาย ชนานันท์ กันทับ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)