วันที่ 55 วันปัจฉิมนิเทศ (16 กุมภาพันธ์ 2560)

“ สวัสดี ... วันแห่งความยินดี”

เช้าวันนี้มาโรงเรียนค่อนข้างจะเช้ากว่าปกติ และวันนี้ไม่ได้ไปยืนเวรหน้าโรงเรียน แต่ช่วยนักเรียนหญิงแต่งหน้าและแต่งตัวอยู่บนห้อง เวลา 08.00 น. เป็นเวลาแห่งการตั้งขบวนนางงาม และช่างฟ้อนเล็บ ที่เราเริ่มซ้อมกันมาอย่างยาวนาน

ซึ่งวันนี้โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 18 "อัษฎาทศ" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นการศึกษาที่สูงยิ่งขึ้น มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมถึงการเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีนายวัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวชิรวิทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
บรรยากาศของการจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.6 รุ่นที่ 18 "อัษฎาทศ" เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสร้างสรรค์ มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตา เป็นภาพความทรงจำที่ดี ซึ่งตอนที่บูม น้ำตาเราไหล ใจหายมาก คิดถึงตัวเองตอนจบ ม.6 ใหม่ ๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)