ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ "การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ" ปี 2559

<p “=”“>สรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม”การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นมืออาชีพ” ปี 2559

ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

<p “=”“>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ </p> <p “=”“>สิงห์ป่าสัก 17 ก.พ. 2560
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)