๔๙๙. เด็กต้องการ..การยอมรับ..และเป็นผู้นำได้..ถ้าให้โอกาส..

ผมจะให้โอกาส เด็ก.ป.๖..ให้การยอมรับ ให้ทำงานเป็น “ผู้นำ”น้องทุกชั้น..ทำหน้าที่เป็นครูคนที่สอง..นอกจากจะแบ่งเบาภาระครูแล้ว ป.๖..ยังจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันและมีประสบการณ์ด้านทักษะ..การสอน

โรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กน้อย..ในความน้อยนิด ถ้าเด็กไม่มีคุณภาพ..โรงเรียนจะอยู่อย่างลำบาก..เพราะคุณภาพทางวิชาการ..จะเป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา..ศรัทธาหรือละทิ้ง..หรือจะก้าวไปในทิศทางใด..

ในทางกลับกัน..เด็กน้อย..แต่มีคุณภาพ การบริหารจัดการจะง่าย โดยเฉพาะการเรียนการสอน ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม..ให้พี่ช่วยสอนน้อง..เด็กจะสื่อสารกันง่ายและเข้าใจซึ่งกันและกัน

ผมใช้วิธีการนี้ บ่อยมาก..ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา..โดยผมจะให้โอกาส เด็ก.ป.๖..ให้การยอมรับ ให้ทำงานเป็น “ผู้นำ”น้องทุกชั้น..ทำหน้าที่เป็นครูคนที่สอง..นอกจากจะแบ่งเบาภาระครูแล้ว ป.๖..ยังจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันและมีประสบการณ์ด้านทักษะ..การสอน

ผมต้องยอมรับและไว้วางใจพวกเขาก่อน..กิจกรรมพี่สอนน้องจึงจะราบรื่นไปได้..ให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย..อย่างเช่นบ่ายวันนี้..ที่แปลงเกษตรปลอดสารพิษ..

ครูผู้สอนไม่อยู่.ไปสำรวจเส้นทางการเดินทางไกล..ของลูกเสือสำรอง..นักเรียนชั้นป.๑ – ๒ไม่มีครูสอน..ก็เลยต้องมอบให้พี่ ป.๖..ควบคุมดูแล..และเป็นผู้นำ..ทำกิจกรรม...

พี่ป.๖..เป็นผู้นำทำงานไปกับน้อง..ทั้งเก็บใบไม้ ถอนหญ้า และพรวนดิน..ผมสังเกตอยู่ห่างๆ แบบไม่ต้องห่วงอะไรเลย..พี่ บอก..สั่งการและสาธิตให้น้องดู..จนผมรู้ซึ้ง..ว่าเด็ก ป.๖ รุ่นนี้เป็นผู้นำได้และวันนี้ พวกเขาโตขึ้น และเปลี่ยนไปในทางบวก..

เสียงใสๆที่พูดกับน้อง ฟังดูเข้มแข็งชัดเจน บางถ้อยคำ..เป็นคำพูดของครูเอง..เขาจดจำและเลียนแบบไปสื่อสารกับน้อง..และน้องๆก็เชื่อฟัง ทำตามที่พี่บอก..ทำให้งานสำเร็จลุล่วง

สิ่งที่ทำให้ผมยิ้มได้ เมื่อสังเกตพบว่า..เด็ก ป.๖ ซึ่งเพิ่งกลับมาจากกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ..คงประทับใจในหลักสูตรค่าย..ประทับใจวิทยากรพี่เลี้ยง เด็กป.๖ จึงมีบุคลิกท่าทางและคำพูดแบบ..ลูกเสือ..บอกความต้องการให้น้องทำตามให้รวดเร็วและเรียบร้อย ทั้งการทำงานและการจัดระเบียบแถว..ทำให้ผมสังเกตได้อย่างเพลิดเพลิน...

งานนี้..ทำให้ผมคิดได้ หลังจากรู้ว่า..”พี่สอนน้อง” มีความเหมาะสมกับโรงเรียนเล็กมานานแล้ว..วันนี้..ผมอยากคิดใหม่ ปีการศึกษาหน้า..ป.๖ ควรไปเข้าค่ายลูกเสือเร็วขึ้น..เพื่อจะได้กลับมาใช้ภาวะ..ผู้นำ..ได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบ....

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


สวัสดีจ้ะ แวะมาทักทายก่อนนอน