รายวิชาศึกษาทั่วไป : วิชา ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน _๐๘ : เอกสารอ่านเรื่องมหาวิทยาลัย

อ.ต๋อย

ในขณะปัจจุบันสำนักศึกษาทั่วไป ไม่มีนโยบายในการผลิตเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๐๐๓๖๐๐๖ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ตามเนื้อหาหลักที่กำหนดใน มคอ.๓ บทเรียนที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเผยแพร่อยู่แล้วทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่ บทเรียนที่ ๒ เรื่องแนวคิดมหาวิทยาลัยกับการใช้สังคมในบริบทของโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการและความเป็นมาจำนวนไม่กี่หน้ากระดาษ ซึ่งคัดลอกมาจากผลงานของอดีตอธิการบดี รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ กรณีตัวอย่างของโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรนั้น มีจำนวนมาก แตกต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคณะ-วิทยาลัย อย่างไรก็ตามนิสิตก็สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง ส่วนบทเรียนที่ ๓ เรื่องเครื่องมือและเทคนิคการลงชุมชน ที่ประชุมอาจารย์ผู้สอนมีมติให้เน้นการฝึกทักษะมากกว่าการท่องจำเนื้อหา จึงกำหนดเนื้อหาในการประเมินด้วยแบบทดสอบกลางภาคเรียนเฉพาะเครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย เท่านั้น ในส่วนเครื่องมือศึกษาชุมชนให้เป็นดุลพินิจของแต่ละคณะในการทดสอบเก็คะแนนระหว่างเรียน

อย่างไรก็ดี นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุงในส่วนวิสัยทัศน์และปณิธาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีของศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

ผมเตรียมพาวเวอร์พอยท์เสนอต่ออธิการใช้ประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ท่านใช้เพียงสไลด์สุดท้ายเท่านั้นในการบรรยาย อย่างไรก็ดี ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับนิสิต จึงเอามาแสดงไว้ตรงนี้ครับ (ผู้สนใจดาวน์โหลด ppt ได้ที่นี่)
สไลด์สุดท้ายนี้เท่านั้นที่ท่านอธิการใช้ประกอบการบรรยาย เป็นข้อแนะนำวิธีคิดสำหรับนิสิต ให้มองชีวิตเหมือนกระดาษ ๓ แผ่นเจาะรู หากรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองทะลุผ่านไปถึงความสำเร็จได้ เปรียบเหมือนความรู้ โอกาส และความขยัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปชีวิตจะไม่ประสบผลสำเร็จ การสร้างโอกาสให้ตนเองจะต้องเป็นคนดี คิดดี ชีวิตก็จะพบกับสิ่งดี ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานของ CADL มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์#รายวิชาศึกษาทั่วไป#๐๐๓๕๐๐๑ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

หมายเลขบันทึก: 623528, เขียน: 17 Feb 2017 @ 23:21 (), แก้ไข: 17 Feb 2017 @ 23:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)