ตอนที่ 1 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ คน ในตอนที่ 2 ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่อง คน  ที่รวมกันเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อน KM ขององค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการจัดการความรู้ จะต้องประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้

     1. คน : คนที่มีความชอบและมีความสนใจ (Passion) มีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าในการขับเคลื่อน KM มาร่วมเป็นทีมงาน เพราะถ้าบังคับเมื่อไรแล้วล่ะก็ จะกลายเป็น KM เทียมขึ้นมาทันทีอย่างอัตโนมัติ คือ ไม่ได้มาจากใจ เมื่อใจไม่รักที่จะทำ (ขาดฉันทะ) การแลกเปลี่ยนความรู้ก็เป็นไปได้ยาก สุดท้ายองค์กรหรือหน่วยงานก็ไม่ได้อะไรจากการทำ KM เลย

     2. ทีมงาน : ทีมงานจะต้องขับเคลื่อน KM อย่างจริงจัง ตัวอย่าง ใน UKM เช่น ม.นเรศวร  ด้วยทีมงานที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีทิศทางที่ชัดเจน และที่สำคัญมีความจริงจังและต่อเนื่อง เป็นต้น ในทางกลับกันหากการทำ KM เป็นเพียงการทำตามคำสั่ง พอผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ KM ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือ ถ้านายไม่สั่งก็ไม่ทำ หรือมองอีกมุม ในมุมของผู้บริหารเองก็เอาจไม่ชัดเจนในเรื่องของ KM อาจกลัวเสียหน้า หาว่าไม่รู้ จึงแกล้งทำๆ แบบรักษาหน้าไปพราง  หรืออาจไม่ยอมทำ KM เอาดื้อๆ ก็มีให้เห็นกันทั่วไป

 

ยินดี ลป.รร. ครับ
วิชิต  ชาวะหา
23 พ.ย. 2549