แผ่นดูดซับและให้ความชุ่มชื้นทางการแพทย์  หรือเซลลูโลสอเนกประสงค์  คือวัสดุปิดบาดแผลชนิดชุ่มชื้น เกิดจากเซลลูโลสจากเชื้อ A.xylinum ในน้ำสับปะรด ที่สามารถนำมาทำประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เป็นแผ่นโครงสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดเลือด  แผ่นเจลประคบร้อนเย็น  แผ่นนำส่งยาและเครื่องสำอาง  ส่วนผสมสำหรับฟิล์มเคลือบยา  เป็นกระดาษกรองในห้องปฏิบัติการ  หรืออาจจะเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและอาหารก็ได้                 ผลงานนี้ เป็นผลงานของคุณ ภก.สมบัติ  ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และสังคม  นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ จากพืชเศรษฐกิจอย่าง สับปะรด ได้อีกด้วย   จากหนังสือ รวมปริทรรศน์  ปีที่ 3  ฉบับที่ 32/2549