เนื่องจากเมื่อวานนี้ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (MT)  ได้รับเงินจาก การจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดย  ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย  เป็นผู้จัดโครงการนี้ และวันนี้ผมก็ได้นำเงินที่ได้จากการจัดโครงการนี้ทั้งหมด รวมกับค่าบริการรักษาของห้องศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (PT)  ได้นำส่งกองคลังทั้งหมด  และวันนี้ผมก็ได้ทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนทั้งหมดที่ผ่านมา