คนเก่ง และคนดี

noonui_nazi
11 ส. ของคนเก่ง และคนดี
วันนี้ได้เข้าไปอ่านบทความๆ หนึ่ง ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เห็นว่ามีประโยชน์ดี เลยนำมาฝากกันค่ะ เผื่อใครจะมีไอเดียนำไปใช้พัฒนาองค์กรต่อไป การเป็นพนักงานมืออาชีพประกอบด้วย 2 ประการ คือ 1. คนเก่ง การเป็นคนเก่งนั้นจะต้องมีความเก่งใน 4 ด้าน 1.1 เก่งคน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยมกับบุคคลอื่น 1.2 เก่งงาน เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ทำงานได้เกินเป้าหมาย และมีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานอยู่ตลอดเวลา                  1.3 เก่งคิด เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน และเป็นผู้ที่มีคำถามอยู่ตลอดเวลา ทำไม และ ทำไมไม่ 1.4 เก่งเรียน เป็นผู้ที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ชอบในการเรียนรู้ทั้งจากการอ่าน การฟัง การสังเกต และฝึกฝนทดลอง 2. คนดี พนักงานจะต้องเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและมีคุณธรรม ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานสู่พนักงานมืออาชีพ การเป็นพนักงานมืออาชีพจะต้องประกอบด้วยการเป็น คนเก่ง และคนดี การพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนเก่งและคนดี จะต้องประกอบด้วย “ 11 . ดังนี้ 1. สะสาง เป็นการสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะสาง จริต ที่ไม่ดีได้แก่ โทษะจริต โมหะจริต ราคะจริต ทุจริต และวิกลจริต ออกไปและคงไว้ซึ่งจริตที่ดี คือ สุจริต พุทธิจริต โดยเฉพาะงานที่รับผิดชอบจะต้องไม่คั่งค้าง รีบสะสางออกไปโดยเร็ว 2. สะสม เป็นการสะสมประสบการณ์ ความรู้ ความดี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ส่วนร่วม จะต้องมีส่วนร่วม ในการคิด ในการทำ ในการปรับปรุง ในการพัฒนา 4. แสดงออก จะต้องเป็นคนกล้าในการแสดงออกทางความ คิดและการกระทำ ไม่นิ่งดูดาย โดยเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน และต้องแสดงผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ 5. สามัคคี ความสามัคคีคือพลังสร้างสรรค์ที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน อย่างมั่นคง 6. สะอาด จะต้องมีความสะอาด ทั้ง กาย ใจ และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 7. สะดวก จะต้องรู้จักการอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่น และสร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่สะดวก 8. สมาธิ การมีสมาธิที่ดีจะทำให้ความคิดที่เป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่าน และเป็นพื้นฐานของการทำงานที่ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูง 9. สร้างนิสัย จะต้องสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน การมีระเบียบและวินัย ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในองค์กรและสังคม 10. สื่อสาร จะต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน การสื่อความคิด การนำเสนอผลงาน การโน้มน้าวจูงใจ พนักงานจะต้องสร้างการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่สื่อสารได้ดีเยี่ยม 11. สดใส จะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานอย่างมีความสุขในการทำงาน   อย่าลืมนะคะ เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย   แหล่งที่มา การทำงานอย่างมืออาชีพ ผศ . ดร . วิทยาธร ท่อแก้ว http://www.stou.ac.th/Thai/Schools/sca/document/Witayatorn1.asp

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Reading Room, Faculty of Nursing NU

คำสำคัญ (Tags)#คติสอนใจ

หมายเลขบันทึก: 62318, เขียน: 23 Nov 2006 @ 11:45 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 21:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
ดีครับ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ นะครับ

ขอขอบคุณอาจารย์นฤมล...

  • ขอขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆ  
  • เรียนเสนอให้แบ่งย่อหน้า เพื่อจะให้อ่านง่ายขึ้น
  • ถ้ามีภาพประกอบยิ่งดีครับ
เขียนเมื่อ 

อยากเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ด้วยจ้ะพี่นุ้ย


รักชาติ
IP: xxx.67.231.143
เขียนเมื่อ 

การเป็นทั้งคนเก่งคนดีไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำก็ทำได้ หากแต่ต้องทุ่มเทแรงการและแรงใจ จึงจะเป็นคนเก่งที่ดี อย่างแท้จริง