คนเก่ง และคนดี


11 ส. ของคนเก่ง และคนดี
วันนี้ได้เข้าไปอ่านบทความๆ หนึ่ง ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เห็นว่ามีประโยชน์ดี เลยนำมาฝากกันค่ะ เผื่อใครจะมีไอเดียนำไปใช้พัฒนาองค์กรต่อไปการเป็นพนักงานมืออาชีพประกอบด้วย 2 ประการ คือ1. คนเก่ง การเป็นคนเก่งนั้นจะต้องมีความเก่งใน 4 ด้าน1.1 เก่งคน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยมกับบุคคลอื่น 1.2 เก่งงาน เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ทำงานได้เกินเป้าหมาย และมีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานอยู่ตลอดเวลา                1.3 เก่งคิด เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน และเป็นผู้ที่มีคำถามอยู่ตลอดเวลาทำไมและทำไมไม่1.4 เก่งเรียน เป็นผู้ที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ชอบในการเรียนรู้ทั้งจากการอ่าน การฟัง การสังเกต และฝึกฝนทดลอง 2. คนดี พนักงานจะต้องเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและมีคุณธรรม ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานสู่พนักงานมืออาชีพ การเป็นพนักงานมืออาชีพจะต้องประกอบด้วยการเป็นคนเก่ง และคนดีการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนเก่งและคนดี จะต้องประกอบด้วย “ 11 .ดังนี้1. สะสาง เป็นการสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะสางจริตที่ไม่ดีได้แก่ โทษะจริต โมหะจริต ราคะจริต ทุจริต และวิกลจริต ออกไปและคงไว้ซึ่งจริตที่ดี คือ สุจริต พุทธิจริต โดยเฉพาะงานที่รับผิดชอบจะต้องไม่คั่งค้าง รีบสะสางออกไปโดยเร็ว 2. สะสม เป็นการสะสมประสบการณ์ ความรู้ ความดี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ส่วนร่วม จะต้องมีส่วนร่วมในการคิด ในการทำ ในการปรับปรุง ในการพัฒนา4. แสดงออก จะต้องเป็นคนกล้าในการแสดงออกทางความคิดและการกระทำไม่นิ่งดูดาย โดยเฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน และต้องแสดงผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ 5. สามัคคี ความสามัคคีคือพลังสร้างสรรค์ที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน อย่างมั่นคง 6. สะอาด จะต้องมีความสะอาด ทั้ง กาย ใจ และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 7. สะดวก จะต้องรู้จักการอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่น และสร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่สะดวก 8. สมาธิ การมีสมาธิที่ดีจะทำให้ความคิดที่เป็นระเบียบไม่ฟุ้งซ่าน และเป็นพื้นฐานของการทำงานที่ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพสูง 9. สร้างนิสัย จะต้องสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน การมีระเบียบและวินัย ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในองค์กรและสังคม 10. สื่อสาร จะต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน การสื่อความคิด การนำเสนอผลงาน การโน้มน้าวจูงใจ พนักงานจะต้องสร้างการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่สื่อสารได้ดีเยี่ยม 11. สดใส จะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานอย่างมีความสุขในการทำงาน  อย่าลืมนะคะ เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย แหล่งที่มา การทำงานอย่างมืออาชีพผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้วhttp://www.stou.ac.th/Thai/Schools/sca/document/Witayatorn1.asp

 

คำสำคัญ (Tags): #คติสอนใจ
หมายเลขบันทึก: 62318เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2006 11:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
ดีครับ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ นะครับ

ขอขอบคุณอาจารย์นฤมล...

  • ขอขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆ  
  • เรียนเสนอให้แบ่งย่อหน้า เพื่อจะให้อ่านง่ายขึ้น
  • ถ้ามีภาพประกอบยิ่งดีครับ

อยากเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ด้วยจ้ะพี่นุ้ย


การเป็นทั้งคนเก่งคนดีไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำก็ทำได้ หากแต่ต้องทุ่มเทแรงการและแรงใจ จึงจะเป็นคนเก่งที่ดี อย่างแท้จริง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี