เมื่อวานอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์สั่งงานแต่พอดีได้ทำเสร็จและส่งแล้ววันนี้ก็เลยว่างเลยมานั่งบันทึกประจำวัน เมือไม่ได้เรียนก็รู้สึกเบื่อ ๆเหมือนกันแต่บางวันที่เรียนก็รู้สึกเหนื่อยล้านี่ไงคือชีวิตที่ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่