อาทิตย์ที่ผ่านมา ฐานข้อมูล IEEE มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ ถาม ID Password ตลอด โดยปกติพอพบปัญหา  สิ่งแรกที่ทำคือ ต้องสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก่อนว่าเขาประสบปัญหาเหมือนกันรึเปล่า เพราะห้องสมุดอุดมศึกษาหลายแห่งใช้ฐานนี้เหมือนกัน                
            บ่ายวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 คุณกิตติพร เพชรพราว  บรรณารักษ์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ถามดิฉันมาว่า สืบค้นฐาน
IEEE ได้รึไม่ ดิฉันได้ทดลองแล้วพบว่า เข้าไปใส่คำค้นและสั่งค้นได้ข้อมูลมา จึงแจ้งไปว่าค้นได้ แต่ขณะเดียวกัน เราก็แบ่งกันถามไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ ว่าใครสามารถค้นข้อมูลได้บ้าง คำตอบที่ดิฉันได้คือ แม่ฟ้าหลวงและแม่โจ้เข้าค้นได้ แต่ช้ามาก มหาสารคาม ศิลปากรนครปฐม มหิดลและบูรพา ค้นไม่ได้ ระบบถาม ID Password  ดิฉันจึงทดสอบการสืบค้นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ข้อมูลที่ได้ เมื่อขอดึง full text พบว่าไม่สามารถดึงได้แล้ว จึงแจ้งไปที่ สจพ. อีกครั้งหนึ่งว่าไม่สามารถค้นได้แล้ว การติดต่อของเราทั้งหมด โต้ตอบกันโดยผ่าน MSN
         
              
จากนั้น คุณกิตติพร จึงแจ้งไปยังผู้ประสานงานจาก สกอ. ให้ดำเนินการหาสาเหตุ และทางสจพ ได้แจ้งไปยังสำนักพิมพ์ด้วย ขณะเดียวกัน คุณกิตติพรก็ได้ส่งจดหมายแจ้งให้คณะทำงานกลุ่มบริการ ทราบคำชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานฐาน
IEEE ได้ ของ สกอ. จดหมายดังกล่าวส่งถึงกันอย่างรวดเร็วทาง Internet ซึ่งพวกเรามี mailing list ของคณะทำงานทุกคนอยู่แล้ว

          วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ฐาน IEEE ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

          ปัญหาครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี จาก 2 เครือข่าย คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( E-mail และ MSN) และที่สำคัญกว่านั้น คือ เครือข่ายบรรณารักษ์อุดมศึกษาของเรา ต้องขอบคุณบรรณารักษ์รุ่นพี่ๆ ที่ก่อกำเนิดเครือข่ายบรรณารักษ์อุดมศึกษา เปิดโอกาสให้เราได้พบปะแลกเปลี่ยนการทำงานทางวิชาชีพกันจนเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มายาวนานกว่า 24 ปี ทีเดียว