วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์หมายเลข 055-241602 เข้าโทรศัพท์มือถือของผม คงเป็นโทรศัพท์สาธารณะ บอกว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์(ราชวิทยาลัย) พิษณุโลก บอกว่าอยากได้ผึ้งไปทดลองพฤติกรรมหน่อย..

   ต่อไปนี้เป็นบทสนทนา ครับ

 
 
 
บีแมน : ทราบเบอร์โทรศัพท์ของผมมาจากใครครับ 
นักเรียน : จากอาจารย์รัชนี และอาจารย์สุดคนึง (ที่เคยทำโปรเจคกับอ.บีแมน)
บีแมน : ต้องการผึ้งสักเท่าไร
นักเรียน : ขอผึ้ง ที่เป็นผึ้งงาน สัก 30 ตัวมาทดลองที่พฤติกรรมที่โรงเรียน เนื่องจากสัปดาห์หน้าหนูหยุดเรียน
บีแมน : เอาแต่ผึ้งงานไปไม่ได้ ต้องเอาผึ้งนางพญาไปด้วย
นักเรียน : หมายความว่า หนูต้องไปทดลองที่มน.ใช่ไหม คะ
บีแมน : คงทำนองนั้น
นักเรียน : อาทิตย์หน้าอาจารย์ว่างไหม คะ
บีแมน : วันพฤหัสและวันศุกร์ผมไม่ว่าง ให้โทรมานัดกันวันเสาร์นี้อีกครั้ง พอดีผมว่าง
นักเรียน : งั้น..เท่านี้ก่อนนะคะ
   

   ผมนำเอาบทสนทนามาลงบันทึก เพราะเห็นว่า

  1. เรื่องการถ่ายโอนความรู้นี้ สามารถทำได้ในระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย
  2. แต่จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ เพราะเรื่องเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน
  3. และนักเรียนหรือนิสิตส่วนใหญ่...เอาเวลาของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
  4. เรื่องนี้ต้องมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย...จัดให้มีการเรียนรู้ตามอัธยาศัย...โดยใช้เวลาว่างในระหว่างเรียนด้วย
  5. พอดี นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียน ม.6 ต้องห่วงเรื่อง Entrance ด้วย....เรื่องนี้ ถ้านักเรียน Entrance ได้ เมื่อสัมภาษณ์ผ่าน...มหาวิทยาลัยอาจเก็บผลเอาไว้สัก 1-2 ปี เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมได้...ไม่ต้องรีบเรียน 
  6. พอดีผมมี "ตำแหน่ง" ครูภูมิปัญญาไทยด้วย และได้รับการ "จับยัด" ให้เป็นกรรมการสมาคมครูภูมิปัญญาไทยสาขาภาคเหนือด้วย น่าจะทำต่อยอดตรงส่วนนี้ได้...
  7. โดยขอทุน..."ครูภูมิปัญญา" เพื่อไปขยายผลในโรงเรียน...
  8. ........................ข้อนี้เผื่อท่านทั้งหลายจะมีส่วนในการร่วมให้ข้อคิดเห็นครับ