Contact

การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในคณะพยาบาลศาสตร์

  อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง  

กลับมาอีกรอบนะคะ หายไปนานทีเดียว วันนี้กลับมาเลยนำเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคณะพยาบาลศาสตร์ มาฝากกัน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ว่า คงหนีไม่พ้น ตำแหน่งรักษาการเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้มีการทดลองปฏิบัติงานของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยปัจจุบันคือคุณจรรยา มากโภคา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ก็ขอแสดงความยินดี และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น การบริหารจัดการงานในคณะขอให้แบ่งตามสายงาน และพัฒนาทุกๆสายงาน เป็นกำลังใจให้นะคะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 62307, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #ลำนักงาน

Recent Posts 

Comments (2)

  • ขอบคุณ คุณนฤมล ที่ช่วยแจ้งให้ทราบ 
  • ขอแสดงความยินดีกับคุณจรรยา ด้วยครับ
  • ขอขอบคุณ คุณนฤมล ที่แจ้งให้ทราบ
  • และขอเป็นกำลังใจให้คุณจรรยา ด้วยครับ