กลับมาอีกรอบนะคะ หายไปนานทีเดียว วันนี้กลับมาเลยนำเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคณะพยาบาลศาสตร์ มาฝากกัน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ว่า คงหนีไม่พ้น ตำแหน่งรักษาการเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้มีการทดลองปฏิบัติงานของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยปัจจุบันคือคุณจรรยา มากโภคา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ก็ขอแสดงความยินดี และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น การบริหารจัดการงานในคณะขอให้แบ่งตามสายงาน และพัฒนาทุกๆสายงาน เป็นกำลังใจให้นะคะ