วันนี้เกิดปัญหาขึ้นแต่เช้า ไม่สามารถลอกอินเข้าสู่หน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษา php เลยซักเว็บ เกิดจากการปรับแต่ง php.ini ผิดพลาด

# diff  php.ini  php.ini.tmp
< ;session.save_path = /tmp
---
> session.save_path = /tmp
849c849
< session.cookie_path = /
---
> session.cookie_path = /tmp