การผลิตเงาะนอกฤดูกาลโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 50%

ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก บำรุงต้น ให้สมบูรณ์ ฉีดพ่นสาร พด.5 กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งคลุมโคนต้นที่อยู่ในระดับต่ำออกให้หมด
การผลิตเงาะนอกฤดูกาลโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 50% มีการปลูกเงาะในพื้นที่บ้านกลาง ม.2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรมีการผลิตเงาะนอกฤดูกาล จำนวน 10 ราย พื้นที่ 100 ไร่ ซึ่ง นายเจริญ โมราศิลป์ อดีตเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีการผลิตไม้ผลให้ออกนอกฤดูกาลจะต้องอาศัยปัจจัยธรรมชาติ 50% สำหรับการผลิตเงาะนอกฤดูกาลของคุณเจริญ โมราศิลป์ มีจำนวน 350 ต้น ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะปัจจัยทางธรรมชาติไม่อำนวยทำให้ได้รับผลผลิตเพียง 30% ราคากิโลกรัมละ 50 บาท วิธีการปฏิบัติผลิตเงาะนอกฤดูกาลของคุณเจริญ โมราศิลป์ จะต้องใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก บำรุงต้น ให้สมบูรณ์ ฉีดพ่นสาร พด.5 กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งคลุมโคนต้นที่อยู่ในระดับต่ำออกให้หมดซึ่งสามารถกระทำได้กับเงาะอายุระหว่าง 5-15 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติหรือดำเนินการช่วงเดือนธันวาคม -มกราคม ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2-3 กก./ต้น ก่อนออกดอก 1 เดือน ทำให้บริเวณทรงพุ่ม โล่งเตียน โดยฉีดพ่นสาร พด.5 ปราบวัชพืช ให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 8-24-24 หรือ9-24-24 อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตรา 2-3 กก./ต้น และให้ดินมีความชื้นพอสมควร จากนั้นประมาณ 1 เดือน เงาะจะผลิตดอกประมาณช่วงเดือนตุลาคม จากนั้นเงาะจะเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนธันวาคม -มกราคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดความรู้พรหมคีรีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมอยากรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงครั่งพอจะแนะนำได้หรือไม่ครับ ตั้งแต่หาพันธุ์ วิธีเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว จนจำหน่ายครับ

การเลี้ยงครั่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น