cat 

 พรุ่งนี้ยังมีความหวัง 

จงอย่าหยุดยั้งที่หวังไว้

ชีวิตมีค่าเมื่อก้าวไป   

ตามที่หัวใจหวังและศรัทธา

วันนี้อาจท้อแท้หวาดหวั่น

ขออย่าหยุดฝัน  หยุดแสวงหา

แม้ไร้แสงตะวันเมื่อจันทรา

หัวใจก็ต้องกล้าก้าวต่อไป