ความสำเร็จจากการพึ่งพา
   ยอมรับโดยดุษฏีว่ายุคนี้เป็นยุคของการพึ่งพาจริงๆ   หรือจะยืมภาษาของคุณชายขอบว่า win - win to happiness
จากการประชุมของชมรมเพิ่มพูนพลังผู้พิการอำเภอ เขาชัยสน  เพื่อเตรียมงาน วันผู้พิการสากลในวันที่ 28 พย.2549 13.15 น. มีทั้งส่วนผู้พิการ   อบต.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ  ต่างคนก็ต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกัน ขัดกันบ้างเพื่อการพัฒนา เสริมกันบ้างช่วยเกื้อหนุน  (ต้องขอบคุณพี่ติ้ว อบต. โคกม่วง และ ทุกๆ คน มากที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือ) สุดท้าย เราก็  HAPPY  15.00 น.ต่างคนต่างกลับไปทำหน้าที่