ทบทวนงานประจำ 8. : 20 -24 พ.ย. 49

  ติดต่อ

20 พ.ย. 49

     - สรุปรายงานการประชุมสภาฯ

21 พ.ย. 49
  
     - แก้ไขรายงานการประชุมสภาข้าราชการ
     -ประสานงานกับ สสจ. กับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอดส้วมแห่งปี
    - ประสานเรื่องนิสิตกายภาพบำบัดที่เสียชีวิต
    - สรุปเรื่อง การดูงาน CVT ของชาวญี่ปุ่น
    - สรุปคณบดีพบภาค CVT
    - แนะนำชรินทร์ เรื่อง การประเมินแม่บ้าน
   - แก้ปัญหาเรื่อง การเบิก OT คุณเกษม
   - รับเรื่องการลางานต้อย ควรแจ้งอ.โอปอร์
   - ให้รายละเอียดการประเมินกิจกรรม 5 ส. กับอ.ประธาน

22 พ.ย. 49

    - ร่างหนังสือสมัครเข้าร่วมประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2550
    - ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์โปรแกรม e-office
    - สรุปโจทย์วิจัยสถาบัน 3 งาน (งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ
      งานนโยบายและแผน) 

23 พ.ย. 49

    - ได้รับเชิญจากคณะมนุษยฯ เป็นวิทยากรกระบวนการ กลุ่มบุคลากร
       สายสนับสนุน ในหัวข้อ จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
    - รับเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิจัยจากเกด+ก้อย

24 พ.ย. 49

     - บันทึกขุมความรู้จากคณะมนุษยฯ
     - สรุปรายงานการประชุมสภาข้าราชการ ครั้งที่ 3/49 

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62070, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:34:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งานประจำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)