GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกครูพิเชษฐ

สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนเราสามารถทำได้
     สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนเราสามารถทำได้

     การฝึกระเบียบแถวและการสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย ในการจัดกิจกรรมชั่วโมงลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนที่มีนักศึกษาวิชาทหาร จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยครูฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนและการฝึกมาปรับใช้ในกิจกรรมการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับนักเรียน และเป็นการช่วยแบ่งเบาหน้าที่การควบคุมดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างพื้นฐานบุคลิกภาพให้กับตัวนักเรียนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ครูพละ
หมายเลขบันทึก: 62066
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)