หลายเดือนแล้วที่ผมทานข้าวเที่ยงในห้องทำงาน เนื่องจากอากาศข้างนอกก็ร้อน รถหน้าตึกที่ทำงานก็เยอะ และนั่งฟังสถานีวิทยุ MSU Radio 102.25 Mz ช่วง 12.00-13.00 น. เกือบทุกวัน ก็จะเป็น รายการ "เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน" เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวจาก จุฬาฯ มอ. มมส. มข. โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ช่องทางของ Telephone to Telephone

นอกจากเราจะมี UKM แล้วเรายังมี RUKM ด้วยครับ ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกวัน จันทร์-ศุกร์

KPN