ความเห็น 101111

การผลิตเงาะนอกฤดูกาลโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 50%

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมอยากรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงครั่งพอจะแนะนำได้หรือไม่ครับ ตั้งแต่หาพันธุ์ วิธีเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว จนจำหน่ายครับ