สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกแสนสวย
                      ข้อมูลทั่วไป :

         อุทยานเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนบพิตำ ตำบลกรุงชิง อำเภอท่าศาลา และตำบลเขาน้อย ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญในการรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทือกเขานครศรีธรรมราช และยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียง 55 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติเขานัน มีเนื้อที่ประมาณ 272,500 ไร่ หรือ 436 ตาราง

                 การเดินทาง : 1.จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
             เดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านอำเภอท่าศาลาประมาณ 10 กิโลเมตร ระหว่างบ้านสระแก้ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางสู่บ้านปากเจา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขานัน รวมระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 60 กิโลเมตร

2.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
               เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงหลักกิโลเมตรที่ 110 แยกขวาเข้าถนนลาดยางสู่บ้านปากเจา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก :

           ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขานัน ยังไม่มีบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แต่ได้มีการจัดหาห้องน้ำ ศาลาที่พัก ไว้บริการนักท่องเที่ยว ในอนาคตอันใกล้นี้จะได้จัดสถานที่สำหรับกางเต็นท์เพื่อการศึกษาธรรมชาติ หากประสงค์จะเที่ยวชม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ปณ. 51 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ลักษณะภูมิประเทศ :

           พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขานัน มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีระดับความสูงตั้งแต่ 200 เมตร จนถึงยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาใหญ่ที่สูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช ที่มีแนวติดต่อมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และต่อไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด หากรวมกับป่าเขากระทูนส่วนที่เหลือแล้ว จะกลายเป็นพื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่ ที่จะรักษาสภาพทางระบบนิเวศน์และเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่ทำให้เกิดคลองขนาดใหญ่หลายสาย เช่น คลองกลาย คลองท่าทน คลองท่าควาย คลองเผียน คลองผด ซึ่งสายน้ำเหล่านี้มีความสำคัญในด้านการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรมของราษฎรในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียง

          สำหรับสภาพทางธรณีวิทยานั้น มีหินอัคนีเป็นส่วนประกอบใหญ่ของพื้นที่ โดยมีหินทราย หินดินดาน และหินปูน ปะปนในบางพื้นที่ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเขาหินปูน จะก่อให้เกิดถ้ำทั้งที่มีขนาดเล็ก

ลักษณะภูมิอากาศ :

              เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน ตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถได้รับอิทธิพลของทะเลทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันอยู่ตลอดปี ทำให้ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีเพียงฤดูฝนและฤดูร้อน จะมีฝนตกชุกในราวเดือนพฤษภาคม-กันยายน

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า :

            เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานันส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสูงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่แตกต่างจากระดับ 100 เมตร ถึง 1,400 เมตร มีสภาพอากาศที่มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และได้รับลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีความชื้นสูงมาก สังคมพืชจึงมีเฉพาะป่าดิบชื้น ซึ่งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หลุมพอ จำปาป่า ตะเคียนทอง ไข่เขียว ตะเคียนทราย กระบากดำ เทพธาโร แดงเขา เสียดช่อ สะตอ ยมป่า สุเหรียญ ประ ส่วนพันธุ์ไม้พื้นล่างประกอบด้วย เต่าร้าง หวายในสกุลต่างๆ ไผ่ชนิดต่างๆ เฟิร์น และพืชชนิดที่เกาะบนต้นไม้อีกหลายชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

น้ำตกสุนันทา
             
เป็นน้ำตกที่มี 3 ชั้น ชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดและมีความสวยงามมากที่สุด มีความสูงประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองปากเจา ตั้งอยู่ที่บ้านปากเจา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตำบลท่าศาลาประมาณ 25 กิโลเมตร เส้นทางเข้าถึงน้ำตกเป็นถนนลาดยางแยกจากทางหลวง หมายเลข 401 เข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้นิยมไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

น้ำตกกรุงนาง
                   เป็นน้ำตก 3 ชั้นขนาดกลาง แต่ละชั้นสูงประมาณ 30 เมตร ตั้งอยู่บ้านสวนปราง ตำบลกรุงชิง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากบ้านสวนปรางประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงตัวน้ำตก ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร

น้ำตกคลองเผียน
        เป็นน้ำตกขนาดกลาง 3 ชั้น มีลักษณะลำธารที่สวยงามมาก และมีโขดหินตลอดทั้งลำธาร

น้ำตกคลองปาว
              เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ เป็นต้นกำเนิดของคลองกลาย การเดินทางโดยการเดินเท้า มีโขดหินสวยงาม อยู่ห่างจากบ้านปากลง อำเภอท่าศาลาประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตร

น้ำตกคลองผด
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายชั้น มีแอ่งน้ำลึกกว้างมาก อยู่ห่างจากบ้านปากลง ประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางเดินเท้าประมาณ 500 เมตร

น้ำตกวังเหมือง
เป็นน้ำตกซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยแก้ว บ้านสำนักเนียน ระยะทางเดินเท้า 500 เมตร

ถ้ำอุโมงค์
          เป็นถ้ำขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากน้ำตกกรุงนางประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะคล้ายอุโมงค์มีความลึกประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำมีลำธารไหลผ่านด้านในสุดของถ้ำ มีน้ำไหลจากผนังถ้ำ ลักษณะของถ้ำมีเสาหินและหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

             ยอดเขานันใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯ มีความสูงประมาณ 1,438 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และทิวทัศน์ที่มีความสวยงาม ยอดเขานี้จะมีเมฆปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา

ทิวทัศน์ของลำคลอง
 เนื่องจากลำคลองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นลำคลองที่มีลักษณะกว้างใหญ่เกือบตลอดลำคลอง จะมีโขดหินที่มีลักษณะสวยงาม ชายฝั่งคลองบางแห่งจะมีลักษณะเขาหินปูนสูงชัน ทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ได้แก่ คลองกลาย คลองท่าทน คลองเผียน

         นอกจากแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแล้ว ยังมีน้ำตกที่จะพบเห็นได้อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกในท่อ น้ำตกในวัง และถ้ำอีกหลายแห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#น้ำตกที่สวยที่สุด

หมายเลขบันทึก: 62083, เขียน: 22 Nov 2006 @ 12:50 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)