161222-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – anyplace & noplace & someplace

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.21

Ref.#595370


Anyplace และ noplace และ someplace


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “anyplace”และ noplace และ someplace

(ทั้งสามคำ เน้น พยางค์ แรก en - noh - suhm) ว่า “en-ee-pleys” “noh” “suhm

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ กริยาวิเศษณ์ “anyplace”

เลือกการสะกด เป็น คำเดียว ในภาษาพูด ใช้ไม่เป็นทางการ

ในความหมาย แทน “anywhere”

ควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้ ในงานเขียน หรือใช้อย่างระมัดระวัง ในการพูด

ใช้ “anyplace” เป็น นาม ถือเป็น มาตรฐาน (อาจสะกด “any place”) เช่น

‘You may go to anyplace (หรือ any place) you want to go.’

ข้อจำกัด เช่นนี้ ใช้บังคับได้ด้วย กับ “noplace” และ “someplace”

เมื่อใช้ ทั้งสองคำ เป็น “กริยาวิเศษณ์” ถึงแม้ นัยมาตรฐาน จะเป็น “นาม”


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “anyplace”

ว่าบ่อยครั้งที่สุด เขียนเป็นคำเดียว เมื่อใช้เป็น “กริยาวิเศษณ์” เช่น

Anyplace you look there are ruins.’

ใช้กับการพูด ไม่เป็นทางการ และ เป็นบางโอกาสเท่านั้น ในงานเขียน

ใช้ “anywhere” ทั่วไป มากกว่า ในการพูดเป็นทางการ และงานเขียน

เช่นเดียวกับ

คำคู่ ลักษณะเดียวกัน ที่เป็น “กริยาวิเศษณ์” เช่น

“everyplace” และ “everywhere”

“noplace” และ “nowhere”

“someplace” และ “somewhere”

วลี คำคู่ ใช้เป็น “นาม” เช่น

“any place” ‘every place” “no place” และ “some place”

มี ปรากฏ ในเนื้อหา ทุกแบบ เช่น

‘We can build the house in any place we choose.’

‘There’s no place like home.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

Thank you.

I do hear often of these words - used in normal sense as we would understand them. 'noplace' is for absolute negative sense; anyplace - indefinite positive sense; and 'someplace' - uncertain but positive sense ;-)