บุคลากรทางการแพทย์กับบริษัทนม

กรณี บางกลุ่มเสนอว่า "ควรให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสามารถสนับสนุนการประชุมอบรมหรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็กได้ โดยได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขและของประเทศ"
๑. ทำไมควรหลีกเลี่ยงการรับ sponsorship จากบริษัทอาหารทารกและเด็กเล็ก ?
- ข้อเสนอนี้ไม่ควรเกิดขึ้นหากพิจารณาข้อมูลจากบทความ
๑.๑ Relationships between paediatricians and infant formula milk companies. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:383–385.
๑.๒ India, Laos and South Africa Reject Sponsorship and Gifts from Formula Companies. Afr Health Sci 2014;14:211-215.
๑.๓ International code of marketing of breast milk substitutes. WHO, 1981.
- ทั้งนี้ UNICEF และ WHO รณรงค์ให้มี complete separation ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับบริษัทเหล่านั้น (โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน)
- ประเทศอินเดีย ลาว อัฟริกาใต้ ที่ดูเหมือนยากจนกว่าไทย ก็ยังปฏิเสธการรับ sponsorship หรือแม้แต่ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ จากบริษัทเหล่านั้น
๒. บริษัทประเภทไหนที่ควรหลีกเลี่ยง ?
- ควรหลีกเลี่ยงทุกบริษัทที่เกี่ยวกับ breast milk substitutes รวมถึง ขวดนม (ดู ๑.๑)
๓. รูปแบบ sponsorship หรือของแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่
- leaflets หรือ posters ที่แสดง company logos
- การสนับสนุน teaching sessions/meetings
- การสนับสนุนด้วยเงิน, equipment หรือแม้แต่ research
(ดูเหตุผลได้ที่ ๑.๑)
๔. อินเดียมีกฎหมายกำหนดว่า "ห้าม producer, supplier or distributor ไม่ให้สนับสนุนใด ๆ กับบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึง funding of seminar, meeting, conferences, educational course, contest, fellowship, research work or sponsorship. (ดู ๑.๒)
๕. ผลกระทบถ้าหมอเด็กไม่รับ sponsorship จากบริษัทเหล่านั้น (ดู ๑.๒)
- ตั้งแต่ Royal College of Paediatrics and Child Health ของอังกฤษหยุดรับ sponsorship จากบริษัทเหล่านี้ ก็ไม่พบว่ามีผลเสียด้านการเงินใด ๆ เกิดขึ้น (แม้ว่าตอนแรกกลัวว่าจะมี)
- หลายสถาบันในอังกฤษยังจัดประชุม อบรม ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากบริษัทเหล่านั้น
- ประเทศปากีสถาน แม้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก สมาคมกุมารแพทย์ของเขา ก็ปฏิเสธ sponsorship จากบริษัทเหล่านั้น และก็จัดประชุมใหญ่ได้โดยประสบความสำเร็จ
--- ด้วยเหตุนี้ของเสนอข้างต้น จึงไม่มีเหตุผลอันควร ---
ดูภาพของขวัญของแจกจากบริษัทนมที่ให้กับภาควิชาเด็กในประเทศลาว ซึ่งฝ่าฝืน WHO Code ได้ที่
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/ti…/tileshop_pmc_inline.html…บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for Mahidol University Communityความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตรงประเด็นมากเลยครับ

จริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้มีผลประโยชน์มากๆ