161216-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Analysis & synthesis

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.15

Ref.#595315


Analysis และ synthesis / analyze และ synthesize


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “analysis”

(เน้น พยางค์ สอง nal) ว่า “uh-nal-uh-sis”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “analyze”

(เน้น พยางค์ แรก an) ว่า “an l-ahyz”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “synthesis”

(เน้น พยางค์ แรก sin) ว่า “sin-thuh-sis”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “synthesize”

(เน้น พยางค์ แรก sin) ว่า “sin-thuh-sahyz”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “analysis” คือ

“separation of a whole into its parts” =

“การแยกจำนวนเต็ม ให้เห็น ส่วนที่ประกอบอยู่”

ความหมาย “analysis” ตรงข้าม กับ “synthesis”

‘This is an analysis of the campaign for mayor.’

‘The synthesis of cadmium acetate is accompanied by the interaction of acetic acid and cadmium oxide.’

มีคนจำนวนไม่มากนัก นอกเหนือจากนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง

ที่ กระทำการ เป็นปกติ เกี่ยวกับ “analysis” หรือ “synthesis”

มีการใช้ทั้ง “analysis” และ “synthesis” อย่าง มากเกินควร

แทนที่คำ เช่น “Study” “examination” และ “consideration”

กริยา คล้ายกัน เช่น “analyze” และ “synthesize”

บ่อยครั้ง มีการใช้ ไม่ตรงความหมาย

เมื่อเป็น คำนาม รูป พหูพจน์

สะกด “analyses” และ “syntheses”

โปรดสังเกต ออกเสียงตัว “e” ที่ คำท้ายของทั้งสอง

ออกเสียง เหมือนเสียง “ea” ใน “easy”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.46.60
เขียนเมื่อ 

I think we may translate 'analyze' as วิเคราะห์ [ก. ใคร่ครวญ เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์; แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าว.], and 'synthesize' as สังเคราะห์ or forming (putting together) something (eg. a theeory, a new material,...) from other (existing/known/available) things.

;-)