โชติ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Username
chottavorn
สมาชิกเลขที่
25573
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนาถิ่นเกิด 48 ม.2 ต.บ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ปัจจุบัน มีครอบครัวอยู่ที่ 1/616 อาคารชุดศุภาลัยปาร์ค แยกติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อาชีพ

- เอกชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

- รับราชการ เคยเป็นปลัดอำเภอ ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นอำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (สน.พส.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมเสริม - สอนนักศึกษาปริญญาตรี มรภ.เพชรบุรี ศูนย์นครปฐม สาขาพัฒนาชุมชน และปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยากรบรรยายวิชาการจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

จบการศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี และ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มสธ ม.โท ม.เชียงใหม่ สาขารัฐศาสตร์

ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี