บันทึกที่ 1000 สัมนาปฏิบัติการหลักสูตร ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว

ปี2558 ผู้เขียนได้เข้าอบรมการเป็นวิทยากรครอบครัวของกรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและครอบครัว ได้นำความรู้มาปฎิบัติการ และสร้างเครือข่ายครอบครัว ของจังหวัดพัทลุง โดยการก่อครั้งเครือข่ายครอบครัว ซึ่งมีคณะทำงานประกอบ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พมจ นักพัฒนา ศูนย์พัฒนาคอบครัวสมาคมครอบครัวเข้มแข็ง และปราชญ์ชุมชน โดยมี นายก อบต ตำบลชะมวง นาย อธิวัฒน์ ขุนทองเป็นประธาน มีพมจเป็นกองเลขา ขับเคลื่อนการเก็บมูล จัดอันดับ ศพค ลงไปพัฒนา ในศพค ไม่สามารถดำเนินการได้ ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการให้ขับเคลื่อนทำกิจกรรมได้ ถอดบทเรียนสรุปประเด็น ทำแผนพัฒนาต่อ และได้จัดทำข้อเสนอในปรเด็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด


ปีนี้ 2559 ได้รับเชิญจาก สค ให้เข้าฝึกอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาวิไลวรรณ มาฝึกการเป็นนักกระบวนกร จัดการความรู้ สัมพันธภาพครอบครัว เป็นการต่อยอดการเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมมาจาก ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พมจ นักพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย์และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว รวม50คน


อาจารย์ออกแบบการเรียนรู้ โดยการสร้างหลักคิด เปิดพื้นที่เรียนรู้โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศูนย์กลาง สรุปความคิดเห็นการแสดงออกของผู้เข้าประชุมเอาหลักวิชาการมาเติมเต็ม ทุกคนได้ฝึกแลกเปลั่ยนเรียนรู้ฝึกทำกิจกรรม ฝึกสันทนาการ ถอดบทเรียนการสันทนาการจากอาจารย์นรินทร์ สรุปเป็นความรู้ให้ผู้เข้าประชุม ได้ไปปฎิบัติต่อในพื้นตามบริบทของพื้นที่ เป็นการสร้างความรู้สองทาง ใช้สื่อกระตุกต่อมคิดให้เกิดการแลกเปลี่ยน นับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ ได้หลักคิด ได้เครื่องมือร่วมแบบกัน และได้เทคการเป็นนักกระบวนกร ซึ่งจะได้นำไปปรับใช้ในเครือครอบครัวพัทลุงต่อ ดึกแล้วยังฝึกเขียนออกแบบการจัดเวที แต่ทุกคนก็มีความสุข เพราะทุกครั้งที่นำเข้าสู่บทเรียน อาจารย์ สร้างความสุข ก่อนสร้างความรู้ แก่ผู้เข้าประชุม ได้เรียนรู้ในสิ่งอาจารย์ ยังไม่พอ ต้องถอดระหัสในสิ่งอาจารย์ยังไม่ได้พูด

พรุ่งนี้มีต่ออีกวัน คงมีสิ่งดีๆสู่ชิวิตของผู้ร่วมสัมนา....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะลุงวอ

มาเป็นกไลังใจให้คนทำงานจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์

แล้วพบกันครับ

-สวัสดีครับลุงวอญ่า

-ตามมาเยี่ยมกิจกรรมและให้กำลังใจครับ

-เดินทางบ่อยๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะคร้าบ..

เขียนเมื่อ 

๑๐๐๐ บันทึกแล้วนะครับ ;)...

สวัสดีน้องมะเดื่อ

ภาระติดพัน ลงใต้ไม่ได้แวะขออภัย

วันหลังจะแวะรับต้นมะงั่ว

เรียนอาจารย์ ขจิต ตั้งใจรีบลงมาจาก กทม. เพื่อช่วยเยาวชนครูหยิน

ค่ายยกเลิก โอกาสหน้า ได้เจอกันอีก

พรุ่งนี้ 20 ธค เดินทางเข้า กทม งานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 9

เสร็จแล้วจะเดินทางต่อไปเยี่ยมลูกสาวคนสวย ที่เมืองพล

เขียนเมื่อ 

อดเจอเลย

เดินทางปลอดภัย

ไปเยี่ยมครูเมย์หรือครับ

ดีจังเลยได้เดินทางตลอดครับ

เขียนเมื่อ 

เอาเรื่องการจัดการตนเองสนับสนุนโดย SCB ที่สตูลมาฝาก

https://www.gotoknow.org/posts/620468

ผมเชื่อว่าที่พัทลุงทำได้แน่นอน

สวัสดีครับคุณ เพชร ไปไม่บ้านคุณเพชรสักที

ขึ้นไปได้แค่ กทม ก็ต้องรีบกลับ

ปิดเทอมหน้าคุยกับน้องมะเดื่อแล้ว จะไปให้ถึงเรือนชานบ้านคุณเพชร