ความคืบหน้าในการที่บริษัทจะพัฒนาโปรแกรมIPD ค่อนข้างล่าช้าจนผูปฏิบัติงานเริ่มท้อแท้ ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ความหวังเจ้าหน้าที่ต้องร้องเพลงคอยๆๆ โดยนำส่วนที่โปรแกรมเดิมมีอยู่มาทำงานไปพลาง  แม้นไม่ได้อย่างที่ต้องการไม่มีอะไรPerfect เป็นสัจจธรรม  ถือคติช้าๆๆ ได้พร้าเล่มงาม ?