เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2549 หลังจากการสอนไปได้สักระยะหนึ่ง พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ค่อยสนใจการเรียนและขาดความกระตือรือร้นในการเรียนเท่ที่ควร จากการสอบถามนักเรียนพบว่านักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยาก เนื่องจากอ่านและแปลความหมายไม่ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ครูจึงนำเกมและเพลงมาใช้นำเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากเกมและเพลงง่ายๆ พร้อมใช้ท่าประกอบหรือให้นักเรียนคิดท่าประกอบเอง เช่น ใช้เพลง นาย Johny ใจดี  ซึ่งเป็นเพลงไทยปนอังกฤษ ปรากฏว่านักเรียนมีความสนุกสนาน ทำให้ชั่วโมงเรียนไม่น่าเบื่อ พอถึงชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะถามว่าครูครับวันนี้สอนร้องเพลงหรือเปล่าครับ