อ่านให้เก่งทำอย่างไร

สุคนธ์
ส่งเสริมการอ่าน
จากการที่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ และอ่านไม่คล่อง จึงคิดหาแนวทางแก้ไข  เริ่มจากการใช้แบบฝึกอ่าน  ซึ่งจัดทำเป็นเล่ม  โดยเลือกคำซึ่งเป็นคำใหม่ และคำยากจากหนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษา  มารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มให้นักเรียนได้ฝึกอ่านทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน  ใครอ่านบทไหนได้ก็ให้มาอ่านให้ครูฟัง  ครูก็จะเซ็นชื่อกำกับไว้(ใช้เวลาว่าง)  และจัดทำบัตรคำอิเลคทรอนิกส์  ซึ่งใช้กับเครื่องเล่นซีดี  โดยคำที่นำมาจัดพิมพ์นั้นเป็นคำใหม่และคำยาก  จากหนังสือเรียนเช่นเดียวกับแบบฝึกอ่าน  เพียงแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ฝึกอ่าน  นักเรียนจะได้มีแบบฝึกอ่านหลายรูปแบบ  ไม่จำเจ  วิธีการฝึกอ่านนั้นจะให้ฝึกอ่านในตอนเช้า  และตอนเย็นก่อนเลิกเรียน  โดยครูอ่านนำนักเรียนอ่านตาม , ให้นักเรียนอ่านพร้อม ๆกัน  ฝึกให้นักเรียนอ่านทีละคน  หมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ  ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ถูก ครูต้องคอยแก้ไขให้ทันที  จากนั้นก็จะให้อ่านเรื่องต่าง ๆ จากหนังสือเรียน             ในการฝึกนั้นครูจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้านักเรียนคนใดอ่านคำในแบบฝึกอ่าน ตั้งแต่บทที่ 1 13 ได้ก่อน  10  คนแรกจะมีรางวัลให้และการอ่านนั้นจะต้องอ่านให้ครูและผู้ปกครองฟังพร้อมทั้งมีลายมือของครูและผู้ปกครองเซ็นต์กำกับไว้ด้วย             ผลจากการใช้บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ และแบบฝึกอ่าน พบว่า ช่วงระยะเวลาประมาณ  2  เดือน นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้น มีบางคนอ่านได้ถึงบทที่ 13 แล้ว   ทำให้ทราบว่า  การฝึกอ่านบ่อย ๆ อ่านซ้ำ ๆและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ใช้สื่อที่หลากหลาย ครูคอยติดตามชี้แนะ  ให้แรงเสริม  จะทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ดีขึ้น   ขุมความรู้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ             1.ใช้สื่อบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์             2.นักเรียนมีส่วนร่วม             3.ผู้ปกครองมีส่วนช่วยพัฒนาการอ่าน             4.ครูมีการประเมินผล และมีการเสริมแรง             5.ฝึกบ่อย ๆ โดยเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน แก่นความรู้              ใช้สื่อหลากหลาย  ผู้ปกครองเข้าช่วย  นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูวัดประเมินและเสริมแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 61897, เขียน: 21 Nov 2006 @ 20:44 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 08:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)