วันนี้มีภาพเก็บตก UKM-8 ของทีมงานมน. มาให้ชมกันเล็กน้อยครับ...เป็นภาพจากกล้องของท่านอาจารย์หนึ่ง (รุจโรจน์) ครับ

beeman & ขวัญตระกูล   
ภาพที่ ๑ คุณลิขิต beeman และขวัญตระกุลกูล  
   

ใครเป็นใครครับ  
ภาพที่ ๒ ใครเป็นใคร หน้าคุ้นๆ  
   

 

แก้มแหม่ม 1 ปล่อยโคมลอย
ภาพที่ ๓ สวยไหม ภาพที่ ๔ ปล่อยโคมลอย

 

เตรียมชมแสงสีเสียง  
ภาพที่ ๕ เตรียมชม แสงสีเสียง  

 

ขบวนสุดท้าย  
าพที่ ๖ รถขบวนสุดท้าย