ความคาดหวังว่าเมื่อมีการอบรมในหัวข้อความคลาดเคลื่อนทางยา ทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจหลักการและร่วมกันรายงาน  นำความถี่ของระดับความรุนแรงA-Bแม้นไม่ถึงผู้ป่วย มาหาสาเหตุทำCQIเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คงต้องลองผลลัพธ์ในอนาคต ที่ผ่านมายังคงต้องหากลวิธีที่เหมาะสม ต่อไป