ขออนุณาตชาว GotoKnow  เพื่อสั่งงานแด่นิสิต ป. เอก ทุกท่าน

ขอให้รายการดังนี้.

List  of Ph. D. Dissertations on Cultural Studies  

Costa, I.eeRay M. 2001     Developing identities: the production of gender. Culture and modernity in a Northern Thai  non-governmental organization. University of Hawaii .

Delcore, Henry D.           2000  Localizing development: environment, agriculture, and memory in Northen Thailand . University of   Wisconsin-Madison.

Hunsa Payomyong Sethabouppha 2002     Buddhist family caregiving: a phenomenological   Study of family caregiving to the seriously mentally  ill in Thailand . University of Virginia .

Komatra Chuengsatiansup 1998     Living on the edge: marginality and contestation in  The Kui community of northeast Thailand . Harvard            University.

Pattana Kitiarsa 1999     “You may not believe, but never offend the spirit”: spirit medium cult discourses and the   postmodernism of Thai religion. University of Washington .

Suchada Thaweesit 2000     From village to factory “girl”: shifting narratives of Gender and sexuality in Thailand . University of           Washington .

Waranee Pokapanichwong 2000   Negotiating rural subsistence: cultural politics and  The commodification of Thai female sexuality.  Rutgers The Stage university of New Jersey .

 ถึงนิสิต ป. เอก  สาขา วิชาวัฒนธรรมศึกษา...ทุกท่าน

                ขอให้ทุกท่านเลือกจากthesis เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในบัญชีของ ส.ก.อ. หากมีปัญหาในการ downlode จาก online thesis กรุณาแจ้งให้...umi…ทราบโดยด่วน..