เป็นความสำเร็จจากการที่ทำให้เด็กรับประทานผัก  ตลอดเวลาที่สอนอนุบาลมา12 ปี ได้ฟังเสียงสะท้อนจากครูแม่ครัว  สอบถามผู้ปกครองและสังเกตเด็กรับประทานอาหารกลางวัน  ส่วนใหญ่จะไม่ชอบรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของผัก  เมื่อเรียนมาถึงหน่วยอาหารดีมีประโยชน์  ครูและนักเรียนร้องเพลงอาหารดีมีประโยชน์  ให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่ออาหารที่มีในเนื้อเพลง และดูผักของจริงประกอบ  นักเรียนช่วยกันจำแนกผักเป็นประเภทต่าง ๆ เช่นผักรับประทานใบ ดอก และผล  และเสนอแนะว่าจะนำผักไปทำอาหารอะไรได้บ้าง  เด็กส่วนใหญ่อยากรับประทานข้าวผัด  ครูจึงสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่าข้าวผัดจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบ  โดยให้นักเรียนเป็นคนเลือกผักที่มีสีสันมาใช้ในการปรุงอาหาร  โดยตั้งชื่อว่า  ข้าวผัดสายรุ้ง  มีส่วนประกอบเป็นผักต่าง ๆ เช่น  ถั่วลันเตา แครอท หอมหัวใหญ่ ฟักทอง ถั่วแดง ข้าวโพด ไข่ กุนเชียง ไส้กรอก ปูอัด นักเรียนจะช่วยคุณครูล้างผักและหั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก ๆ ช่วยเตรียมเครื่องปรุงในการผัดข้าวผัด  คุณครูสาธิตการผัดข้าวผัดให้นักเรียนดู  โดยปรุงรสชาติให้กลมกล่อมและสีสันสวยงาม  นักเรียนช่วยกันประโยชน์ของข้าวผัดสายรุ้งและรับประทานข้าวผัดอย่างเอร็ดอร่อย และขอเพิ่มแทบทุกคนขุมความรู้    ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้งานให้สำเร็จ                1.  ใช้เพลงนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนของเด็ก              2   ใช้สื่อของจริง  เช่น ตัวอย่างอาหารและผักต่าง ๆ และสื่อรูปภาพอาหาร              3.  ครูสาธิตให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการประกอบอาหารแก่นความรู้    ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน ใช้การสอนแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย