การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” หรือ ทัวร์ราคาถูก–ต่ำกว่าต้นทุน...ดูจะผิดเพี้ยนไปมากขณะที่หลายคนซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์ต่ำกว่าต้นท


อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/768412?utm_sourc...

ได้อ่านบทความของไทยรัฐ ฉบับพิมพ์ 31 ต.ค. 2559 เนื่องจากผมเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวตั้งแต่เรียนจบได้ทำงานในสายด้านการท่องเที่ยวมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้นจะไม่ได้ทำงานในภาคธุรกิจและหันมาบริหารมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ มาแล้วร่วม 6 ปีก็ตามแต่ไม่เคยทอดทิ้งเรื่องการท่องเที่ยว อดไม่ได้ที่จะขอแสดงความคิดเห็นดังนี้

เรื่องการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวเนื่องกับ เศรษฐกิจ สังคม และความั่นคง จะต้องได้รับการพิจารณาและวางนโยบายอย่างรัดกุม ต้องมองในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละภาคส่วนอย่างแท้จริง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมากเชื่อว่าไม่ด้อยกว่าประเทศใดในโลก ดังนั้นถ้าผู้บริหารประเทศมีความเข้าใจเรื่องการทองเที่ยวอย่างแท้จริง มีการบูรณาการในทุกภาคส่วน และกำหนดนโยายที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถกระจายรายได้ไปถึงประชาชนในทุกภาคส่วน โดยไม่ไปทำลายวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของปะชาชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

13 พ.ย.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวความเห็น (0)