​กัญชารักษามะเร็งไม่ได้และกัญชาทำลายสมอง

ความเห็นของผมตอนนี้คือ กัญชามีคุณในกรณีลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานในผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้นิยมใช้เพื่อความสำราญพึงตระหนักในผลเสียระยะยาวที่จะตามมา ยาที่มีผลกดหรือกระตุ้นสมอง หากใช้มาก หรือใช้นานต่อเนื่อง และเสพติด น่าจะมีผลเสียต่อสมองทั้งสิ้น และผลเสียรุนแรงในคนวัยเยาว์

กัญชารักษามะเร็งไม่ได้และกัญชาทำลายสมอง

ผมได้รับอีเมล์ต่อไปนี้

อาจารย์ครับ รศ นพ วิโรจน์ ศรีอุฟารพงศ์ ซึ่งเป็นแพทย์รักษามะเร็ง และเป็นมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

อ่านบทความ https://www.gotoknow.org/posts/426448 ของอาจารย์แล้วเขาขอให้ผมเขียนมาบอกว่า เป็นความเข้าใจผิดครับ ทำให้เกิดความเสียหายได้

การศึกษาในหลอดทดลองแล้วพบ apoptosis ไม่บอกว่าใช้รักษามะเร็งได้นะครับ การจะใช้เป็นยาต้องยืนยันว่าเซลล์อื่นไม่เป็นอะไร ต้องรู้กลไกการเกิด apoptosis ต้องใช้ได้ในสัตว์ทดลอง และมีการทดลองทางคลินิก ที่สำคัญมีการศึกษาแล้วว่ากัญชาทำลายสมอง อาจารย์ลองอ่านดูนะครับ

https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-marijuana-use-affect-your-brain-body

ขอแสดงความนับถือ

อภิวัฒน์

ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ยังส่งลิ้งค์ข้างล่างมาให้ เป็นบทความสำหรับนักวิชาการ ที่บอกรายละเอียดของการวิจัยคุณและโทษของ กัญชา และสารออกฤทธิ์ในกัญชา ซึ่งจะต้องตีความอย่างระมัดระวัง ไม่ด่วนสรุป ไม่อ้างหลักฐานเกินจริง และที่สำคัญ ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่เบื้องหลัง

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq#section/_13

ที่สาระในลิ้งค์ทั้งสองเตือนคือ สำหรับคนมุ่งเสพเพื่อความสำราญ (recreational use) นั้น พึงตระหนักว่า ตนอาจได้รับผลร้ายในระยะยาว คือสมองถูกทำลาย

ในลิ้งค์อันล่าง บอกว่า cannabinoids ได้รับการทดลองว่ามีผลลดอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วย ที่ได้รับยาคีโม องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ จึงอนุมัติให้ใช้เป็นยาป้องกันและบำบัดอาการคลื้นไส้ อาเจียนที่เกิดจากยาคีโมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้บำบัดอาการอื่น และผลของการใช้กัญชาแบบสูบก็ยังสรุปไม่ได้ ว่าได้ผลหรือไม่

ในลิ้งค์อันบน บอกว่ามีหลักฐานชัดเจน ทั้งในสัตว์ทดลองและในคน ว่าหากใช้กัญชาตั้งแต่วัยเยาว์ (แรกเกิดถึงวัยรุ่น) สมองถูกทำลายแน่นอน ทำลายความคิดและความจำ

ในหนูที่เติบโตเต็มวัย มีหลักฐานว่ากัญชาทำลายสมอง แต่ผลการทดลองในคนวัยผู้ใหญ่ ให้ผลขัดแย้งกัน ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าหากใช้กัญชาเป็นเวลานานในผู้ใหญ่ จะทำให้การทำหน้าที่ของสมองบางส่วนเลวลงหรือไม่

ขอขอบคุณ ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร และ รศ. นพ. วิโรจน์ ศรีอุฟารพงศ์ ที่กรุณาส่งความเห็นและลิ้งค์ทั้งสองมาให้

ความเห็นของผมตอนนี้คือ กัญชามีคุณในกรณีลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานในผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้นิยมใช้เพื่อความสำราญพึงตระหนักในผลเสียระยะยาวที่จะตามมา ยาที่มีผลกดหรือกระตุ้นสมอง หากใช้มาก หรือใช้นานต่อเนื่อง และเสพติด น่าจะมีผลเสียต่อสมองทั้งสิ้น และผลเสียรุนแรงในคนวัยเยาว์ ดังเรื่องสุราใน บันทึกนี้

วิจารณ์ พานิช

๑๒ พ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)