เช้าวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๔ พบ ผศ. นพ. ปัตตะพงษ์ เกศสมบูรณ์ ในงาน PMAC 2011  ท่านเล่าว่า อ่าน บล็อก เรื่องกัญชาของผม (, , ) แล้ว ได้ไปค้นคว้าต่อ  พบหลักฐานว่าใช้รักษามะเร็งได้  เพราะมีฤทธิ์กระตุ้น apoptosis (การตายของ เซลล์)   มีผลต่อเซลล์มะเร็ง โดยไม่ก่อผลต่อเซลล์ปกติ  จึงไปติดต่อ นพ. วิทิต ผอ. องค์การเภสัชกรรม หาทางพัฒนาเป็นยา

          อ. หมอปัตตะพงษ์ เอาซีดีมาให้ผม ๑ แผ่น เป็นเรื่อง วิดีโอ และบทความเกี่ยวกับกัญชา   ผมจึงลองเข้าไปค้นใน YouTube ด้วยคำหลัก Cannabis and cancer  ได้วิดีโอเกี่ยวกับกัญชามากมาย   เช่นเรื่องนี้  ซึ่งก็หมายความว่า กำลังมีการค้นคว้าหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันอย่างจริงจัง  รวมทั้งมีการรณรงค์ให้กัญชาเป็นยา แทนที่จะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 

          บทความที่ อ. หมอปัตตะพงษ์ เอามาฝากในซีดี เช่นบทความเรื่อง Cannabinoids in the treatment of cancer เขียนโดย Amy Alexander และคณะ ตีพิมพ์ใน Cancer Letters 2009 

          ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่ม  ว่าความเข้าใจเดิมของผมผิด  ที่เข้าใจว่ากัญชาเพียงช่วยลดความทุกข์ทรมาน  เพราะมีฤทธิ์ลดปวดและลดความวิตกกังวล   ดังนั้น หากกัญชามีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งได้  ก็ยิ่งสมควรใช้กัญชาเป็นยา   ทั้งยาสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน  ประเทศไทยจะได้มีสินค้าคุณภาพสูงและราคาแพง สำหรับส่งออก  เพราะภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะต่อการผลิตกัญชาคุณภาพสูง

          เราต้องช่วยกันกระตุ้นให้แก้ไขข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ตั้งป้อมรังเกียจกัญชา   มีคนบอกว่า เป็นเล่ห์ของบริษัทยายักษ์ใหญ่ ที่ต้องการกีดกันคู่แข่งสินค้าของตน

 

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ม.ค. ๕๔