วันที่ 13 ชมรมเล่าสู่กันฟัง (11 กรกฎาคม 2559)

<p “=””>ช่วงเช้านี้ในวันฝนพรำกับกิจกรรมออกแบบสินค้าและบริการของนักเรียนชั้น ป.5/1 ในวิชาสังคม เรื่อง ปัจจัยการผลิต โดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนคิดสินค้าและบริการมา 1 ชนิด จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดปัจจัย 4 ประเภทที่จำเป็นในการผลิตสินค้าของกลุ่มตนเอง นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมภายในกลุ่ม แต่เวลาไม่พอที่จะให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาเสนอหน้าชั้นเรียน คงจะต้องยกยอดไปในอาทิตย์หน้า </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>วันนี้ใช้เวลาว่างในการจัดบอร์ดวันลอยกระทง ทางโรงเรียนให้ทุกห้องจัดบอร์ดและเข้าประกวด โดยที่ครูก็ไม่ได้ทำไปเสียทุกอย่าง นักเรียนยังได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถในด้านการวาดภาพแลระบายสี
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>กิจกรรมชรมรมวันนี้ชมรมเล่าสู่กันฟัง ได้มีโอกาสฟังครูประจำชมรมเล่าเรื่อง ตำนานเมืองลับแล และเราก็ได้เล่าตำนานนางกวัก และนักเรียนเล่าตำนานผีอีก 2 คน ทุกคนจะได้เล่าในอาทิตย์ต่อ ๆ ไป แต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้น รอติดตามตอนต่อไป
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)