ทำอย่างไรจะให้ในหลวงอยู่กับเราไปนานๆ (๑)

เราน่าจะเอาคุณธรรมอันวิเศษและประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์ท่านมาหลอมรวมเป็นจิตวิญญาณของชาติและเป็นแก่นสารในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคนไทยและประเทศไทยครั้งนี้ด้วย

ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนว่า ผมเขียนเรื่องนี้ด้วยภาษาธรรมดาแบบชาวบ้าน ใช้คำราชาศัพท์บ้างเล็กน้อย เท่าที่พอรู้ ไม่ได้ใช้มาก เพราะอาจจะใช้ผิดด้วยความไม่รู้ และเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร แต่ผมต้องการที่จะเทิดพระเกียรติ มิได้ประสงค์จะหมิ่นจะลดหรือจะทำลายพระเกียรติ แต่ประการใด

ในช่วงหลายวันที่ผ่านนี้ ผมครุ่นคิดอยู่ในเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้ในหลวงอยู่กับเราไปนานๆ และก็ยังครุ่นคิดอยู่จนบัดนี้ แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ จึงอยากจะแชร์ความคิดนี้กับทุกๆ ท่าน ที่ได้มาอ่านเจอบทความนี้ ใครมีความคิดอะไรดีๆ ก็ขอเชิญชวนให้ช่วยเอาออกมาแชร์กันด้วยครับ

ต้องขอเรียนก่อนว่า ความต้องการจะให้ในหลวงอยู่กับเราไปนานๆ ในที่นี้ มิได้หมายถึงสรีรร่างกายของพระองค์ซึ่งจะต้องมีพระราชพีธีถวายพระเพลิง ตามราชประเพณี แต่หมายถึงพระหฤทัย คุณความดี ปัญญา วิริยะ อุตสาหะ วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลักการ ทฤษฎี ความรู้ การปฏิบัติ คำสอน ความคิด อุดมคติ พระราชปณิธาน จริยาวัตร เป้าหมาย แรงบันดาลใจ วิถีทาง แบบอย่าง การดำเนินชีวิต การมีสติ ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความอดทน ความเสียสละ การทำงาน การทำงานร่วมกับคนอื่น การสร้างผลงาน ฯลฯ ซึ่งมีอีกมากมาย ของพระองค์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องในเชิงนามธรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นสำคัญ

เหตุหนึ่งที่ทำให้ผมคิดและเขียนเรื่องนี้ ก็เพราะไม่อยากให้ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนไทยที่มีต่อในหลวง ในขณะนี้ สูญหายไปง่ายๆ และอย่างรวดเร็ว ตามกาลเวลา เหมือนกระแสของเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ โดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดีย แต่อยากให้อยู่ยืนยาวไปเป็นหลายร้อยหรือหลายพันปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคที่คนไทยและประเทศไทยกำลังจะทำการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวหน้าทันสมัยและศิวิไลซ์ ทัดเทียมหรือนำหน้านานาอารยประเทศ เราน่าจะเอาคุณธรรมอันวิเศษและประเสริฐเลิศล้ำของพระองค์ท่านมาหลอมรวมเป็นจิตวิญญาณของชาติและเป็นแก่นสารในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคนไทยและประเทศไทยครั้งนี้ด้วย ทำอย่างไรจะให้พระองค์ท่านสถิตย์เข้าไปอยู่ในเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนไทย และเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของสังคมไทย ทำให้คงอยู่อย่างมั่นคงถาวรและสืบทอดต่อไปเท่าที่มีคนไทย อย่างนานเท่านานได้

แต่จะทำอย่างไร ผมคงให้คำตอบไม่ได้

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

618022

เขียน

06 Nov 2016 @ 14:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก