แผนที่เดินดินเครื่องมือศึกษาพัฒนาสุขภาพขุมชนอำเภอเก่า (2) .....

แม่บ้าน แกงส้มปลาหัวโม้ง(ปลาท้องถิ่นปากพะยูน)มาไว้เสริมเห็นเป็น ที่ถูกปากในรสชาดปลาทะเลปากพะยูน ด้วยทะเลสาบปากพะยูน เป็นทะเลสามน้ำ คือ น้ำจืด น้ำกรอยและน้ำเค็ม ตาม ฤดูกาล สมตามคำขวัญของ กองทุนสวัสดิการชุมชน”อาหารอร่อยเลื่องลือคือปากพะยูนบ้านเรา”


ผู้เขียนประชุมสภาองค์ชุมชน แจ้งเรื่องนักศึกษามาฝึกปฎิบัติภาคสนามไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว เมื่อนักศึกษา 70 กว่าคนเดินทางมาถึงทีมงานของสภาองค์กรชุมให้การต้อนรับ นักศึกษาแนะนำตัวอาจารย์ ยังมาไม่ถึง ทำความรู้จักกัน ซึ่งกยุ่งยากอะไร ด้วยเป็นน้องๆจากสถาบันและคณะเดียวกันเกับผู้เขียน เมื่อครั้งศึกษาปริญญาโท
พวกนักศึกษาแบ่งภาระกิจ
มอบหมายหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากบ้านผู้เขียน ซึ่งเป็นที่ทำการสภาองค์กรชุมชนด้วย คับแคบเกินกว่าจะ
รองรับนักศึกษาทั้งหมดได้ จึงได้ประสานงานไปยังหัวหน้า ศูนย์สุขภาพชุมชน แบ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งไปบ้านที่บ้านของ
หัวหน้าศูนย์ และบางส่วนก็กางเต้นท์นอน เป็นการฝึกภาคสนามที่ ได้ฝึกทักษะชีวิตไปด้วย ทั้งการ กินการอยู่การนอน
เต้นท์ ส่วนอาหารการกิน นักศึกษาจัดการตนเอง แม่บ้าน แกงส้มปลาหัวโม้ง(ปลาท้องถิ่นปากพะยูน)มาไว้เสริมเห็นเป็น
ที่ถูกปากในรสชาดปลาทะเลปากพะยูน ด้วยทะเลสาบปากพะยูน เป็นทะเลสามน้ำ คือ น้ำจืด น้ำกรอยและน้ำเค็ม ตาม
ฤดูกาล สมตามคำขวัญของ กองทุนสวัสดิการชุมชน”อาหารอร่อยเลื่องลือคือปากพะยูนบ้านเรา”


เสร็จภาระกิจเรื่องกิน
เรื่องที่นอน ก็เริ่มกิจกรรม พบประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รายงานตัว แบ่งภาระหน้าที่ในการศึกษชุมชน เก็บ
ข้อมูลชุมชน พร้อมทั้งกล่าวปฎิญาณตัวในการลงพื้นที่ปฎิบัติการในครั้งนี้
กว่าจะเสร็จสิ้นการแบ่งงานในกิจกรรมก็เลยเที่ยงคืน….
</p> <p “=””> .พบกันพรุ่งนี้นัดศึกษาที่รัก.


<p “=””>ขอบคุณ ผู้ใหญ่ ธวัชชัย หนุนอนันต์ ที่ประสานฝ่ายตำรวจ สายตรวจมาดูอลความปลอดให้
</p>
ทีมบริการ ไปจ่ายตลาด กับสามล้อพ่วงรีบหน่อยเดี๋ยวค่ำไม่ทันมื้อเย็น


นี้ที่พักนักฝึกปฎิบัติภาคสนาม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

ขอบคุณพี่ใหญ่ มาให้ดอกไม้ ให้กำลังใจ