161029-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – What for

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


What for

(DPWE) อธิบาย การใช้ วลี “what for”

ว่าใช้ได้สองแนวทาง ที่ไม่ถือเป็นมาตรฐาน

เมื่อให้หมายถึง “การทำโทษ” หรือ “ติเตียน” เช่น

‘The boss gave George what for because he was late.’

ถือเป็นการใช้ แบบ “illiteracy” (ภาษาพูดของคนไม่ได้เรียน)

และเมื่อใช้ “what for” แทนความหมายของ “why” เช่น

‘What did you do that for?’

ถือว่าเป็นการใช้ ทั้งแบบ “illiteracy” และ “wordy” (ใช้คำมากเกิน)


(AHD) อธิบาย ความหมาย วลี “what for”

ใช้เพื่อ เป็นการ “ตำหนิ หรือ กล่าวหา” อย่างรุนแรง เช่น

‘The teacher gave the tardy student what for.’

และใช้เพื่อ ถามว่า “ทำไม” หรือ “ด้วยเหตุผลใด” (for what reason) เช่น

‘Give the present back. – What for?’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I hear "what for" (= why) in different forms alot more these days. Like

What the hell(/f.../sh../...) for? or What the (bloody/f.../sh../...) hell for?

And often in conversation about working life, we hear people lament over the purpose or meaning of their work like "I wonder -- what for." (This is not quite to "why" but more like "for what reward/award they worked to get".)

;-)