วันที่ 5 เปิดกล่องชอล์ก ภาคเรียนที่ 2/2559 (21 ตุลาคม 2559)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันสุดท้ายของการทำงานก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ที่จะเปิดในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2559 นี้ ในวันนี้เลยมีการเปิดกล่องชอล์ก ภาคเรียนที่ 2/2559 หรือการประชุมคณะครูก่อนการเปิดภาคเรียนนั่นเองแน่นอนว่านักศึกษาต้องเข้าร่วม เพราะเป็นการพบทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูทุกคนในโรงเรียน จึงมีการออกไปแนะนำตัวก่อนการเปิดประชุม ซึ่งนักศึกษาฝึกสอนนอกจากครูเป็นเลิศ ครูประถมศึกษาอย่างพวกเรา 4 คนเรานั้นยังมีเพื่อนที่ฝึกสอนด้วยกันอีก 4 คน มีเอกพละ 1 คน และปฐมวัยอีก 3 คน


ในการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปฏิทินการทำงานที่จะต้องทำอีกมากมายในหลาย ๆ วันที่จะต้องทำทั้งเรื่องการแจ้งการปฏิบัติงานจากฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน, กิจกรรมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราช, กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยย้อนรอยยี่เป็งล้านนา, Spot Day 2016 ที่จะต้องมามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการในการจัดกิจกรรมใหม่ทั้งหมด เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต จึงต้องมีการร่วมไว้อาลัยและจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม และหลังจากที่ดูปฏิทินเดือนพฤศจิกายนแล้วทำให้รู้สึกว่าเวลาช่างรวดเร็ว เพราสิ้นเดือนจะต้องส่งข่อสอบวัดผลกลางภาคเรียนแล้ว ทำไมเร็วอย่างนี้รู้เลยว่าโรงเรียนนี้มีระบบการจัดการที่ดีมาก และทำงานกันอย่างรวดเร็วและละเอียดด้วย อาจเนื่องด้วยเป็นโรงเรียนเอกชนที่จะต้องมีระเบียบ กฎเกณฑ์อยู่มาก เป็นโอกาสที่ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนเอกชนในเทอมนี้ เป็นการหาประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการทำงานแตกต่างกับโรงเรียนรัฐบาลเลยก็ว่าได้


สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วง 5 วัน ที่ผ่านมาของการทำงานของครูก่อนการเปิดภาคเรียนนั้นก็คือเรื่องของ “เวลา” ที่จะต้องตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งการนัดหมาย การปฏิบัติงาน การมอบหมายงานที่จะต้องส่งมาระยะเวลาที่กำหนด ทำให้รู้สึกกดดันตนเองเล็กน้อย แต่ความกดดันที่ได้รับนั้นจะเป็นแรงผลักดันในการทำงานต่อไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)