๑๓ ประตูพระบรมมหาราชวัง

๑๓ ประตูพระบรมมหาราชวัง ที่ไพเราะคล้องจองกัน

รัตนพิศาล
วิมานเทเวศร์
วิเศษไชยศรี
มณีนพรัตน์
สวัสดิโสภา
เทวาพิทักษ์
ศักดิ์ชัยสิทธิ์
วิจิตรบรรจง
อนงคารักษ์
พิทักษ์บวร
สุนทรทิศา
เทวาภิรมณ์
อุดมสุดารักษ์

และเมื่ออ่านย้อนขึ้นไปก็น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

สุดารักษ์-อุดม
ภิรมณ์-เทวา
ทิศา-สุนทร
บวร-พิทักษ์
คารักษ์-อนง
บรรจง-วิจิตร
ชัยสิทธิ์-ศักดิ์
พิทักษ์-เทวา
โสภา-สวัสดิ
นพรัตน์-มณี
ไชยศรี-วิเศษ
เทเวศร์-วิมาน
พิศาล-รัตนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมรักในหลวงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ทั้งน่าอัศจรรย์และไพเราะค่ะ

ขอบพระคุณ อาจารย์ ที่นำมาเผยแพร่

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ นิ่ม ...

-เพราะมาก ๆครับครู..

-ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ..

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ คุณเพชรฯ เพชรน้ำหนึ่ง ...